Ekonomický informační systém Alfa

Evidence majetku

hmotný majetek, nehmotný majetek, odpisy majetku, výpočet odpisů, evidence majetku | Alfa-soft.cz Modul Evidence majetku poskytuje nástroje pro evidenci investičního hmotného, nehmotného a drobného majetku, u odpisovaného majetku jsou jak daňové, tak i účetní odpisy. Propracovaná karta majetku s širokou škálou možností a funkcí umožňuje neomezené možnosti pro sledování nejrůznějších údajů k majetku. Samozřejmostí je automatizované účtování do deníku i dle středisek. Rozsáhlé výstupy s velkým množstvím různých filtrů.

Majetek

 • zde se eviduje veškerý odepisovaný majetek
 • evidence na střediska a kanceláře, tisk místních seznamu do kanceláří
 • evidence uskutečněných pohybů a odpisů na kartě majetku
  Evidence majeteku - přehled s kartou majetku Dlouhodobý majetek - uskutečněné pohyby k aktuální kartě majetku Investiční majetek - uskutečněné odpisy v minulých letech k aktuální kartě majetku,
 • daňové a účetní odpisy - vedení daňových odpisů ve všech variantách podle platných právních předpisů (zrychlený odpis, lineární odpis, zvýšená vstupní cena apod.)
 • modul pracuje v režimu měsíčních uzávěrek, uzavřený měsíc je možné otevřít
 • automatický přenos odpisů a pohybů do modulu účetnictví dle uživatelského nastavení účetnictví
 • množství tisků přehledových sestav majetku s volbou, zda tisknout účetní či daňové odpisy
  Investiční majetek - strom sestav s příkladem parametrů Dlouhodobý majetek - sestava s účetními i daňovými odpisy Evidence majetku - sestava jen s účetními Investiční majetek - plán účetních i daňových odpisů Investiční majetek - místní seznam

Drobný majetek

 • zde se eviduje neodepisovaný drobný majetek
 • evidence na střediska a kanceláře, tisk místních seznamu do kanceláří
 • práce i sestavy - bez odpisů - je stejná jako u Majetku
  Drobný majetek - přehled s kartou majetku Drobný majetek - sestava - Stav drobného majetku