Mzdový program Alfa

Mzdy a personalistika, mzdový program

Mzdový program, software, systém, Mzdy a personalistika | Alfa-soft.cz Modul Mzdy a personalistika pro neomezený počet zaměstnanců nabízí komplexní řešení personalistiky, zpracování a vyhodnocení mezd. Mzdový program obsahuje řadu nadstandardních funkcí a možností, které uživateli vytváří kvalitní nástroj pro řízení a zpracování personální a mzdové agendy. Snadno dostupná historie, variabilní přehledy, plně automatizované výpočty mezd. G arantujeme včasné zapracování všech legislativních změn. Výstupy z mzdového software samozřejmě umožňují i elektronická podání.
Cena za náš mzdový program již od 190 Kč/měs.
Mzdový systém Alfa obsahuje vše, co potřebujete pro komplexní zpracování mzdové agendy.

Prohlédněte si videoukázky pro Mzdový program

Měsíční cyklus při zpracování mezd:
Příprava - Výpočet - Uzávěrka
Ukázky sestav a formulářů,
elektronická podání
Mzdový program Mzdový program

Varianty modulu Mzdy a personalistika, mzdový program

Postup zpracování mezd v jednom měsíci:

 • Příprava

  Naplnění měsíčních mzdových položek z mezd trvalých (např. měsíční mzda, spoření apod.) a z neukončených absencí z předchozího měsíce. Po provedení můžete doplnít absence a upravit měsíční mzdové položky, na obrazovce je vždy okamžitá informace o mzdě a docházce. U pracovníka, který nemá absenci, ani není třeba upravit měsíční složky mezd, nemusíte nic měnit - maximální jednoduchost při zpracování mezd.
 • Výpočet

  Mzdový program provede výpočet mzdy všech pracovníků a dle potřeby vytisknete všechny požadované výstupy, jistě využijete i možnosti elektronického podání.
 • Uzávěrka

  Přechod do dalšího měsíce, současně jsou automaticky vypočteny průměry a je provedeno zaúčtování mezd do účetnictví.
  Poznámka: všechny kroky lze postupně rušit, např. otevřít k opravě již uzavřený měsíc (zpětné opravy je možné přístupovými právy zakázat).

Mzdový program - základní charakteristika

 • Jednoduchá obsluha

  Komplexní zpracování mezd provedete z jednoho místa, na obrazovce je vždy k aktuálnímu pracovníkovi pro zpracovávaný měsíc zobrazena odpracovaná doba včetně absencí a základní údaje mzdy.
  Mzdový program - karta pracovního poměru pro aktuální měsíc Mzdový program - zápis absencí, přesčasů Mzdový program - úprava měsíčních mzdových položek pro aktuální měsíc Mzdový program - mzdy trvalé, které se přípravou plní do měsíčních mzdových položek Mzdový program - informace o odpočtech z daně, např. dítě
 • Pracovní poměry a typy mzdových položek

  Mzdový program podporuje všechny typy pracovních poměrů s možností evidence více pracovních poměrů k jednomu zaměstnanci. V závislosti na odpracované době automaticky zpracuje mzdu měsíční, hodinovou i úkolovou. V programu lze definovat vlastní typy mzdových položek, každá mzdová položka může mít až 255 variant (např. mzda časová).
 • Zakázky, střediska

  U jednotlivých mzdových položek můžete zadávat střediska i zakázky, pro která daný pracovník pracoval. Tyto ůdaje se automaticky přenášejí do účetnictví.
 • Průměry, pojištění organizace

  Provedením výpočtu mezd je za každé uplynulé čtvtletí vypočítáno zákonné pojištění organizace, které pak vstoupí do příkazu k úhradě.
  Provedením uzávěrky se automaticky dle platné legislativy vypočítají průměry na dovolenou (čtvrtletně) i dočasné pracovní neschopnosti (měsíčně). 
 • Exekuce

  Mzdový program Alfa kompletně řeší problematiku exekucí. Na základě informace o počtu vyživovaných osob (z pohledu exekuce) a na základě informace o typu exekuce (přednostní ap.)  Alfa automaticky spočte základní nezabavitelnou částku a dále zcela automaticky spočte sráženou částku. Na kartě exekuce je automaticky hlídán její zůstatek.
 • Hrubá mzda z čisté

  Mzdový program Alfa umožňuje i opačný způsob výpočtu mzdy - výpočet hrubé mzdy z čisté. Jakou musíte dát pracovníkovi hrubou mzdy, aby dostal např. 15000 Kč mzdy čisté? Alfa Vám to spočítá!
 • Příkazy k úhradě

  Přenos příkazů k úhradě (zákonné odvody i srážky/spoření) do agendy „Příkazy k úhradě“, která je součástí všech verzí mzdového programu (Homebanking – pro všechny bankovní ústavy).

Ukázky některých sestav a elektronických podání

 • Sociální pojištění

  Tisky pro ČSSZ - Přehled o pojistném a vyplacených dávkách nemocenského pojištění, Oznámení o nástupu do zaměstnání (ukončení zaměstnání) a ELDP - evidenční listy důchodového pojištění, Příloha k žádosti o nemocenské dávky,
  tisk do originálního formuláře nebo barevně na čistý list papíru. Všechny tyto formuláře je možné tisknout, připravit datový soubor pro odeslání s elektronickým podpisem nebo z formuláře rovnou odeslat přes datovou schránku.
  Mzdový program - výkazy pro ČSSZ - Přehlede o výši pojistného - formulář s možností elektronického podání Mzdový program - výkazy pro ČSSZ - Přehlede o výši pojistného - detail Mzdový program - výkazy pro ČSSZ - Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) s možností elektronického podání Mzdový program - výkazy pro ČSSZ - ELDP - evidenční listy důchodového pojištění s možností elektronického podání Mzdový program - výkazy pro ČSSZ - Příloha k žádosti o nemocenské dávky s možností elektronického podání
 • Zdravotní pojištění

  Tisky výkazů zdravotním pojišťovnám a Hromadného oznámení zaměstnavatele zdravotní pojišťovně. Vyplněné formuláře můžete zaslat na jednotlivé zdravotní pojišťovny i elektronicky (datová schránka, ePodatelna, Portál).
  Mzdový software - výkazy pro ZP - formulář Mzdový software - výkazy pro ZP - detai Mzdový software - výkazy pro ZP - Hromadné oznámení zaměstnavatele
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech, Výpočet daně a daňového zvýhodnění

  Při přípravě formuláře Výpočet daně a daňového zvýhodnění doplníte u pracovníka potřebné údaje (např. úroky z úvěru) a případné doplatky větší než 50 Kč budou převedeny do mezd právě zpracovávaného měsice.
  Mzdový program
 • Ukázka stromu sestav a některých dalších výstupů

  Hromadný tisk výplatních pásek, mzdový list i jako sumář za vybrané pracovníky, možnost definice vlastních výkazů ze mzdových listů
  Mzdový software - ukázka stromu sestav, zvýrazněné sestavy jsou formuláře, které lze odeslat elektronicky Mzdový program - výplatní pásky Mzdový program - mzdový list - pracovník Mzdový software - mzdový list - sumář