Program pro autoservis, software pro opravny a servisy EET

Program Autoservis, opravny a servisy, úschovna pneu

Program pro autoservis, software pro opravny a servisy EET | Alfa-soft.cz Program Autoservis / jiný sevis je určen pro evidenci zakázek jak v autoservisech, tak i v různých jiných opravnách, např. elektroservisy, opravny nářadí apod. V případě autoservisu je opravovaný předmět identifikován SPZ, v jiných typech opraven pak výrobním číslem. V modulu je i hlídání termínů (pozvání na pravidelný servis) a automatické odesílání emailů. Samozřejmostí je plná podpora elektronické evidence tržeb - EET.
Program Úschovna pneu je určen pro evidenci uschovaných pneumatik s vazbou na registrační značku vozidla a na zákazníka. Ke každému vozidlo můžete evidovat dvě sady pneu - letní a zimní v počtu do pěti kusů.
Cena za náš program pro autoservis nebo pro jinou opravnu již od 190 Kč/měs.
Cena za náš program pro úschovnu pneumatik již od 190 Kč/měs.
Program Autoservis / jiný servis obsahuje vše, co potřebujete pro komplexní evidenci zakázek v opravně.

Prohlédněte si videoukázky programu Autoservis a úschovny pneu

Příjem nové zakázkyZákladní životní cyklus zakázky:
Rozpracování - Čerpání náhradních dílů a práce - Ukončení - Výdej
Skladová karta
Program autoservis EET Software autoservis EET Program autoservis EET

Varianty modulu Autoservis, opravny a servisy

 • Varianta 1: samostatně - kniha zakázek s tiskem dańového dokladu k zakázce placené jak hotově, tak i převodem. Tato varianta neumožňuje evidovat zásobu na skladu.
  Nejlevnější varianta, cena pouze 3900 Kč nebo 190 Kč/měs
  Varianta výhodná i pro nejmenší autoservisy nebo jiné opravny.
 • Varianta 2: nadstavba modulu Skladová evidence. Tato varianta navíc umožňuje evidovat zásobu na skladu.
  Nejčastěji prodávaná verze, cena pouze 5890 Kč nebo 290 Kč/měs
  Tuto variantu využijí všechny typy opraven, které nepotřebují ke své činnosti žádné další druhy daňových dokladů.
 • Varianta 3: nadstavba modulu Skladové hospodářství - komplet. Tato varianta rovněž umožňuje evidovat zásobu na skladu a navíc umožňuje vystavovat i jiné druhy daňových dokladů, cena pouze 7890 Kč nebo 390 Kč/měs
 • Všechny varianty je možné rozšířit o modul úschovna pneu

Program Autoservis, opravny a servisy - základní charakteristika

 • Životní cyklus zakázky

  Úkolem modulu je práce se zakázkou: přijmout - zahájit opravu - čerpat náhradní díly a práci - ukončit - vydat.
  V základním přehledu zakázek jsou zobrazeny jen zakázky dosud nevydané zákazníkovi. U zakázek máte okamžitý přehled, v jakém stavu se zakázka nachází.
  Program autoservis EET - příjem nové zakázky - historie oprav daného vozidla Program autoservis EET - příjem nové zakázky - po převzetí z historie a po doplnění stavu vozidla Program autoservis EET - příjem nové zakázky - po převzetí z historie a po doplnění zvýrazněných údajů Program autoservis EET - zakázkový list Program autoservis EET - přidělení zakázky pracovníkovi Program autoservis EET - výdej náhradních dílů a práce na zakázku Program autoservis EET - označení zakázky jako dokončená Program autoservis EET - výdej zakázky majiteli Program autoservis EET - daňový doklad placený hotově
 • Zjednodušený životní cyklus zakázky

  Přijmout - čerpat náhradní díly a práci - vydat. Tento režim je vhodný pro menší servisy, které nepotřebují evidovat prováděné opravy na jednotlivé opraváře.
 • Příjem zakázky

  (příjem opravovaného předmětu / vozidla). V případě, že opravovaný předmět / vozidlo již u vás byl servisován, máte k dispozici všechny informace z předešlých oprav - datumy, závady, způsob opravy, ceny apod. U příjmu takové zakázky pak zadáváte jen aktuální závadu - požadavek na opravu, u autosevisu ještě stav tachometru a paliva. Ostatní údaje se převezmou z předchozí opravy. Pro zápis požadavané opravy můžete pro často se vyskytující požadavky využít i předem definovaný číselník. Po dopsání nové zakázky je automaticky vytištěn zakázkový list.
 • Vlastní parametry pro popis stavu

  Možnost zadání vlastních parametrů pro popis stavu opravovaného předmětu / vozidla formou tabulky, která může obsahovat až 16 textů s přednastavenou hodnotou A/N. V Nastavení je i možnost tyto parametry nepoužívat. Pak přímo v zakázce zadáváte jen stav tachometru a stav pohonných hmot.
  Program autoservis EET - Nastavení - definice textů pro stav opravovaného předmětu / vozidla
 • Rozpracování zakázky

  Na zakázce zaevidujete datum rozpracování a pracovníka, kterému jste opravu přidělili.
  V zjednodušeném životním cyklu tato akce není.
 • Čerpání náhradních dílů i odvedené práce

  Přímo v zakázce zadáváte odvedenou práci pomocí karet služeb a spotřebované náhradní díly. Díly, u kterých evidujete skladovou zásobu, vydáváte z karet skladových, ostatní díly z karet služeb. Název náhradního dílu lze zadat přímo v položce zakázky, text může být i na více řádcích. V případě, že nepoužíváte zjednodušený životní cyklus, je odvedená práce i spotřebované náhradní díly evidována na konkrétního opraváře, tato evidence pak často slouží jako podklad pro zpracování mezd.
 • Ukončení zakázky

  Po provedení požadovaných prací zakázku pomocí datumu označíte jako dokončenou a zakázka je připravena k výdeji.
  V zjednodušeném životním cyklu tato akce není.
 • Výdej zakázky zákazníkovi

  V okamžiku výdeje zadáte způsob platby a následně je automaticky vytištěn daňový doklad k vydávané zakázce. Číslo daňového dokladu se může rovnat číslu zakázky nebo může mít vlastní číselnou řadu. Po vydání je zakázka přesunuta do archivu zakázek, v přehledu nevydaných zakázek se od tohoto okamžiku již nezobrazuje.
  Program autoservis EET - v první záložce jsou jen dosud nevydané zakázky, údaj Stav určuje jejich stav Program autoservis EET - v druhé záložce jsou všechny zakázky z aktuálního roku

Hlídání termínů a odesílání emailů

 • Základní popis

  U každé zakázky můžete zadat termín k pozvání na opakovaný servis. Můžete využít i propojení na číselník emailů a pak hromadně odeslat email s pozvánkou. Kdykoliv si můžete zobrazit všechny nevyřízené termíny k zadanému datu.
  Akce s termíny a emaily - přehled všech zakázek v aktuálním roce Akce s termíny a emaily - po přepnutí na termíny Akce s termíny a emaily - po kliknutí na tlačítko Akce s termíny Akce s termíny a emaily - zadání data pro zobrazení nevyřízených termínů nebo pro hromadné odeslání emailů Akce s termíny a emaily - přehled nevyřízených termínů s editací Akce s termíny a emaily - dialog pro odeslání aktuálního emailu Akce s termíny a emaily - tělo emailu - ukázka vložených údajů pomocí proměnných Akce s termíny a emaily - nevyřízené emaily - po vybrání se odešlou a označí jako vyřízené

Úschovna pneu - základní charakteristika

 • Základní popis

  Ke každé registrační značce evidujete zákazníka s provázaností na adresář zákazníků. Ke každé RZ / SPZ pak můžete evidovat letní a zimní sadu pneumatik, kde sada může obsahovat až pět kusů. V naší pneu úschovně je  kladen důraz na maximální jednoduchost a rychlost pořizování dat. Při zápisu můžete využívat kontrolu na připravené číselníky. V okamžíku zápisu 1. pneumatiky do sady, jsou zadané údaje automaticky plněn do předem zadaného počtu přijímaných pneumatik, kde je následně možné hodnotu změnit (např. hloubka vzorku).
  Úschovna pneu - přehled všech vozidel / zákazníků, kteří využívají úschovnu Úschovna pneu - pro zrychlení zápisu je možné definovat vazbu na číselníky Úschovna pneu - ukázka dokladu o výdeji pneu z úschovny

Ostatní informace