Ekonomický informační systém Alfa

Pokladní software a dotyková pokladna

Pokladní software EET, Pokladní program EET | Alfa-soft.cz Pokladní program nahrazuje registrační pokladny, prostřednictvím počítače umožňuje maximálně rychlý prodej zboží nebo služeb. Účtenka je tištěna na kotoučky, je možné použít všechny typy pokladních tiskáren včetně jehličkových. Alfa plně podporuje čtečky čárových kódů a zákaznické displeje. Samozřejmostí je plná podpora elektronické evidence tržeb - EET.
Pokladní software je dodáván vždy jako nadstavba modulu Skladové hospodářství - komplet nebo Skladová evidence, neboť vždy pracujete s kartami, na nichž je evidován stav skladu.
Cena našeho pokladního software již od 290 Kč/měs.
Pokladní program Alfa obsahuje vše, co potřebujete pro kvalitní vedení Vašeho obchodu.

Prohlédněte si videoukázky pro Pokladní software a Dotykovou pokladnu Alfa

Zápis pokladních dokladů
ukázka dvou režimů, rozpracované doklady
Základní možnosti
dotykové pokladny, její nastavení.
(vhodné i pro běžný monitor)
Stav v pokladní kase, odvod tržby
Pokladní software EET Pokladní software EET Pokladní software EET

Varianty modulů Pokladní prodej a Dotyková pokladna

Pokladní program - základní charakteristika

 • Dotyková pokladna Alfa

  Modul Dotyková pokladna je novinkou v našem informačním systému. Umožňuje prodej přes dotykový display, je však uspůsoben i pro práci ne běžném PC. Je zde umožněn zápis nových dokladů a oprava posledního zapsaného. Ostatní doklady jsou dostupné v původním modulu Pokladní prodej. V režimu Nastavení je možné upravit vzhled obrazovky a definovat rychlé volby.
  Pokladní software EET - pořízení dokladu Pokladní program EET - zadání částky přijatých peněz Pokladní software EET - pokladní doklad s částkou k vrácení Pokladní software EET - možnosti práce s účtenkou Pokladní software EET - režim nastavení - změna vzhledu tlačítka
 • Pokladní program Alfa

  Modul Pokladní software nahrazuje registrační pokladnu, umožňuje maximálně jednoduchý a rychlý prodej ze skladu pomocí zjednodušených daňových dokladů.
  Pokladní software EET - pořízení dokladu Pokladní program EET - zadání částky přijatých peněz Pokladní software EET - pokladní doklad s částkou k vrácení Pokladní software EET - možnosti práce s účtenkou Pokladní software EET - účtenka po jednoduchém doplnění zákazníka
 • Volba tiskárny

  V případě, že máte dostupných více tiskáren, lze v Nastavení Pokladního software vybrat tiskárnu pro tisk paragonů a sestavy Odvod tržby. Všechny ostatní sestavy se tisknou na výchozí tiskárnu (většinou formát A4). Toho využijete hlavně v případě, že na stejném pracovišti tisknete jak paragony, tak i nezkrácené daňové doklady a další sestavy.
 • Výběr položek do dokladu, plná podpora čtečky čárového kódu

  Výběr karty do položek dokladu pomocí čárového kódu nebo podle názvu. Způsob výběru je možné libovolně kombinovat, je kladen důraz na maximální jednoduchost a rychlost výběru karty. Na kartě lze evidovat až tři kódy až do délky 50 znaků (např. kód vlastní, kód dodavatele a EAN). Jsou podporovány jak čtečky emulující klávesnici (klávesnicové), tak i čtečky připojené přes sériový port.
 • Ochrana před chtěnými zaměstnaneckými ztrátami

  Pracovníkovi lze v přístupových právech zakázat opravy dokladů, příp. povolit pouze opravy u např. posledních pěti dokladů; v opačném případě může pracovník kdykoliv opravit libovolný doklad. Všechny provedené opravy program zaznamenává do archivu změn u daného dokladu (číslo pracovníka, datum a čas změny, měněný údaj). V případě, že se u jednoho počítače střídá více pracovníků, existuje možnost zadávat heslo před zápisem každého dokladu - evidence kdo a kdy vystavil konkrétní doklad.
  Pokladní software EET - přehled změn aktuálního doklad Pokladní software EET - přehled změn všech dokladů
 • Stav v kase - pokladní zásuvce

  Do kasy automaticky vstupují všechny tržby členěné na datum a na jednotlivé pracovníky. V Alfě můžete mit až 255 kas. Do kasy lze vkládat hotovost, vybírat hotovost např. na úhradu příjmu a odvádět tržbu s pomocí mincovnice.
 • Rozpracované účtenky

  Pokladní software umožňuje uložit účtenku mezi rozpracované účtenky a tuto pak jednoduše vrátit zpět k doplnění dalších položek a k uzavření. Např. v restauraci postupně na účtenku zapisujete další položky. Rozpracovaná účtenka zboží odepisuje ze skladu, avšak peníze vstupují do kasy až po uzavření účtenky.
 • Ostatní informace

  Informace k ostatním druhům dokladů a ke kartám najdete v modulu Skladové hospodářství - komplet.