Ekonomický informační systém Alfa

Reklamace

Reklamace | Alfa-soft.cz Modul Reklamace je prodáván vždy jako nadstavba modulu Skladové hospodářství - komplet nebo Skladová evidence nebo i jako nadstavba modulu Fakturace s dalšími doklady.


Reklamace - základní charakteristika

  • agenda slouží k evidenci reklamací podaných odběrateli a dále k evidenci reklamací uplatňovaných vůči dodavateli.
    Reklamace - základní informace k reklamaci Reklamace - stavy v reklamaci, možnost libovolných úprav
  • v jednom reklamačním záznamu je informace k celému reklamačnímu řízení od jeho počátku až do jeho ukončení. Kdykoliv je okamžitý přehled o aktuálním stavu, ve kterém se reklamace právě nachází
  • reklamovaný předmět může mít vazbu jak na prodejní doklad, tak i, v případě odesílání předmětu k reklamaci k dodavateli, vazbu na příjmový doklad