Ekonomický informační systém Alfa

Skladová evidence

Skladová evidence | Alfa-soft.cz Modul Skladová evidence umožňuje vedení skladových zásob v nákupních cenách, prodejní ceny zde mají smysl pouze v případě, že modul rozšířite o modul Opravny a servisy nebo Pokladní prodej.V agendě Skladová evidence nejdou vystavovat daňové doklady.

Pro vedení komplexní skladové evidence včetně fakturace a prodeje slouží modul Skladové hospodářství - komplet
Skladová evidence lze rozšířit o moduly Opravny a servisy, úschovna Pokladní prodej Výroba Reklamace.
Cena naší skladové evidence již od 190 Kč/měs.
Skladová evidence Alfa obsahuje vše, co potřebujete pro kvalitní evidenci zásob na Vašem skladu.

Skladová evidence - základní charakteristika

Práce s doklady

 • Maximální jednoduchost a rychlost

  Při pořizování libovolného druhu dokladu oceníte maximální jednoduchost, rychlost obsluhy i dostupnost všech potřebných informací. Zvlášť je kladen důraz na možnost obsluhy programu pomocí klávesnice. Skladový program Alfa bez problémů zvládne i statisíce skladových karet.
 • Typy dokladů

  V modulu lze provádět následující pohyby: příjem, výdej, převod, inventura, objednávky. Každá položka dokladu okamžitě aktualizuje stav skladu.
 • Výběr položek do dokladu, plná podpora čtečky čárového kódu

  Výběr karty do položek dokladu pomocí čárového kódu nebo podle názvu. Způsob výběru je možné libovolně kombinovat, je kladen důraz na maximální jednoduchost a rychlost výběru karty. Na kartě lze evidovat až tři kódy až do délky 50 znaků (např. kód vlastní, kód dodavatele a EAN). Jsou podporovány jak čtečky emulující klávesnici (klávesnicové), tak i čtečky připojené přes sériový port.
 • Neomezený počet skladů

  Ve skladové evidenci můžete mít libovolný počet skladů. Samozřejmostí je, že v jednom dokladu lze použít kombinaci libovolných skladů.
 • Příjem na sklad

  • Příjem s možností pořizování v cizí měně, rozpočítání zřizovacích výdajů i slevy za doklad do nákupní ceny apod. Při zápisu je nabízena cena poslední nákupní, kterou můžete dle potřeby kdykoliv změnit.
   Skladová evidence | Příjem - pořízení dokladu Skladová evidence | Příjem - pořízení dokladu v cizí měně a s rozpuštěním dopravného do nákupních cen Skladová evidence | Příjem - pořízení dokladu v cizí měně a s rozpuštěním dopravného do nákupních cen po přepočtu do kč
  • Možnost tisku čárových kódů přímo z programu jak na archy, tak i na speciální tiskárny na role štítků. Tisk je prováděn ve vazbě na provedený příjem - kolik jednotek přijmu, tolik štítků se, po případné korekci, tiskne. Program umožňuje i automatické generování kódu EAN k nově zakládané kartě
 • Objednávky k dodavatelům - 2 způsoby pořizování

  1. Ruční zápis
  2. Generování z karet.
   Na skladové kartě je možné zadat dodavatele, minimální a maximální zásobu. Při podkročení minimální zásoby zásobou fyzickou nebo disponibilní bude do objednávky generována položka v množství do maximální zásoby. Toto množství je ještě poníženo o nevyřízené objednávky.
  Z dříve zapsaných objednávek dále můžete generovat příjem, přičemž skladový program Alfa umožňuje i postupné vyřízení objednávky.
 • Evidence zakázek

  Zakázku je možné zadat buď u hlavičky dokladu nebo u jednotlivých položek libovolného dokladu. Přednost má zakázka zadaná u položky. Zařazením dokladu vznikne účetní doklad, kde položky se zakázkovými účty obsahují tuto zakázku.
 • Vazba na podvojné účetnictví Alfa

  Zařazením vybrané doklady vstoupí do účetnictví podle předem definovaných předkontací, které jsou automaticky plněny až do jednotlivých položek dokladu. Obsluha programu se nemusí o nic starat, vše vyřeší skladová evidence Alfa. V účetnictví automaticky vzniknou správné doklady, všechny obsahují informaci o zakázce nebo středisku.

Typy karet a jejich možnosti

 • Karty skladové

  Karty, na kterých je evidována skladová zásoba a nákupní ceny. S každým pohybem je aktualizována kromě zásoby i cena poslední nákupní, průměrná nákupní a průměrná skladová. V případě, že skladovou evidenci rozšíříte o dopňkový modul Opravny a servisy, úschovna nebo Pokladní prodej, budete na kartách pracovat i s prodejnímí cenami. Další informace zjistíte na stránce Skladové hospodářství - komplet.
  Skladová evidence | Skladová karta - přehled karet včetně detailu aktuální karty Skladový program | Skladová karta - pohyby (obraty) aktuální karty Skladový software | Skladová karta - objednávky aktuální karty Skladový program | kladová karta - počáteční stav aktuální karty
 • Karty služeb

  Karty služeb ve skladové evidenci využijete pouze v Příjmu, pokud budete do nákupní ceny rozpouštět vedlejší pořízovací náklady - dopravu ad. V případě, že skladovou evidenci rozšíříte o dopňkový modul Opravny a servisy, úschovna nebo Pokladní prodej, budete na kartách pracovat i s prodejnímí cenami. Tyto karty pak využijete i pro prodej služeb. Další informace zjistíte na stránce Skladové hospodářství - komplet.
  Skladová evidence | Karta služeb - přehled karet služeb včetně detailu aktuální karty a 'dlouhého textu' (PP)
 • Členění karet do skupin

  Členění karet do skupin je jednou z možností, jak seznam evidovaných karet zpřehlednit. Členění využijete pro snadný výběr karet do dokladu, pro filtraci v editorech nebo pro různé tiskové sestavy.
 • Metoda ocenění skladu

  Sklad je oceňován metodou FiFo (první dovnitř, první ven), každé zboží přijaté s danou skladovou cenou je s touto stejnou cenou i vyskladňováno. Nedochází tedy k žádnému průměrování skladových cen. Průměrná skladová cena zboží na skladě je pouze zobrazována na skladové kartě každého zboží. Stav skladu ve skladových cenách tedy přesně odpovídá tomu, co je aktuálně na skladě a věrně odráží finanční situaci skladu.