Postup pro instalaci Microsoft SQL Server 2005 Express Edition

Zde Vás provedeme krok za krokem instalací SQL serveru. Ve všech krocích s výjimkou kroku č. 7 následujte nabídnutou volbu beze změny.


Krok 1: End User License Agreement - klikněte na volbu Next >

instalace SQL Server krok 1

Krok 2: Installing Prerequisites - klikněte na volbu Next >

instalace SQL Server krok 2

Krok 3: Welcome to the Microsoft SQL Server Installation Wizard - klikněte na volbu Next >

instalace SQL Server krok 3

Krok 4: System Configuration Check - klikněte na volbu Next >

instalace SQL Server krok 4

Krok 5: Registration Information - klikněte na volbu Next >

(nabídnuté údaje Name a Company se mohou lišit podle aktuálního nastavení Vašeho počítače - ponechte je beze změny)

instalace SQL Server krok 5

Krok 6: Feature Selection - klikněte na volbu Next >

instalace SQL Server krok 6

Krok 7: Authentication Mode

Pozor: v tomto jediném případě zadáváte jinou volbu a vstupní heslo!

  1. vyberte volbu Mixed Mode
  2. zadejte heslo Alfasoft1
  3. zopakujte heslo Alfasoft1
  4. klikněte na volbu Next >

instalace SQL Server krok 7

Krok 8: Error and Usage Report Settings - klikněte na volbu Next >

instalace SQL Server krok 8

Krok 9: Ready to Install - klikněte na volbu Install

instalace SQL Server krok 9

Krok 10: Setup Progress - klikněte na volbu Next >

instalace SQL Server krok 10

Krok 11: Completing Microsoft SQL Server 2005 Setup - klikněte na volbu Finish

instalace SQL Server krok 11


Tímto krokem jste úspěšně ukončili instalaci SQL Serveru 2005.