Zápis pokladních dokladů ve dvou režimech, rozpracované doklady.