Zápis faktury přijaté s pomocí vzorů v tuzemské i cizí měně.